Bát Cơm Hương Tích

Bát Cơm Hương Tích – Lần 30 (Ngày 8/5/2022)

Trưa ngày 8/5/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 28 (Ngày 24/4/2022)

Trưa ngày 24/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 27 (Ngày 17/4/2022)

Trưa ngày 17/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 150 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 25 (Ngày 03/4/2022)

Trưa ngày 03/4/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 24 (Ngày 27/3/2022)

Trưa ngày 27/3/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 23 (Ngày 20/3/2022)

Trưa ngày 20/3/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 22 (Ngày 13/3/2022)

Trưa ngày 13/3/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người già neo đơn và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhờ công đức bố thí mà thà...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 21 (Ngày 6/3/2022)

Trưa ngày 6/3/2022, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho người nghèo và bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Phật dạy, trong kinh Ưu bà tắ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 20 (Ngày 27/2/2022)

Trưa ngày 27/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 180 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 19 (Ngày 20/2/2022)

Trưa ngày 20/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 150 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi phần cơm trị giá 1 ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 18 (Ngày 13/2/2022)

Sau thời gian bị ảnh hướng bởi dịch bệnh. Trưa ngày 13/2/2021, Chương trình Bát Cơm Hương Tích đã tiếp tục bảo trợ 150 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 17 (Ngày 27/6/2021)

Trưa ngày 20/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ gần 200 phần tịnh tài từ thiện. Mỗi phần là một bao thư 100 ngàn đồng. Đây là những người gia yếu bệnh tật 4 địa điểm: Phú Thọ, ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 16 (Ngày 20/6/2021)

Trưa ngày 20/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm. Số lượng nhiều hơn lần trước vì có 20 người già yếu đến xin, và số còn lại Chương trình mang đến tận nhà cho bệ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 15 (Ngày 3/6/2021)

Phật tử hành bố thí được ví như hương thơm bay ngược gió. Vì thế đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ rằng: “Tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 14 (Ngày 6/6/2021)

Trưa ngày 6/6/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 180 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại 4 địa điểm: Phú Thọ, Phú Thịnh, Phú Mỹ và Bình Tường thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Đị...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 13 (Ngày 26/5/2021)

Trưa ngày 23/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 120 phần cơm cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và Phú Mỹ, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trong thời gian nay, Việt Nam đ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 12 (Ngày 16/5/2021)

Trưa ngày 16/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân già yếu tại Phụ Thọ, Phú Thịnh, và tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chươ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 10 (Ngày 2/5/2021)

Sáng ngày 2/5/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Mỗi hạt cơm mang nặng hương lò...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 9 (Ngày 26/4/2021)

Sáng ngày 26/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 8 (Ngày 25/4/2021)

Sáng ngày 25/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Nhìn vào những hình ảnh, chúng ta ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 7 (Ngày 18/4/2021)

Sáng ngày 18/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến nay đã 7 tuần, nhìn lại thấy mỗi ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 6 (Ngày 11/4/2021)

Tuần này bệnh nhân dùng cơm với nhiều món thơm ngon hơn. Nhìn bát cơm thấy được tấm lòng hoan hỷ thanh tịnh của người làm nên nó. Cho nên tuần này “hương tí...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 5 (Ngày 4/4/2021)

Sáng ngày 4/4/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 200 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 4 (Ngày 28/3/2021)

Sáng ngày 28/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 160 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 3 (Ngày 21/3/2021)

Sáng ngày 21/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 170 phần cơm trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này bệnh nhân dùng cơm ...

Bát Cơm Hương Tích – Lần 2 (Ngày 14/3/2021)

Sáng ngày 14/3/2021, chương trình Bát Cơm Hương Tích đã bảo trợ 220 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tuần này đổi món bánh mì, cari và sữ...

Bát Cơm Hương Tích – lần 1 (ngày 7/3/2021)

Sáng ngày 7/3/2021, Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã bắt đầu tiến hành bảo trợ 200 phần ăn trưa cho bệnh nhân tại Trung Tâm Y Tế huyện Tây Sơn, Bình Định. Chương trình này sẽ được tiến hành ...