Tất niên - Tết

Hình ảnh Lễ Tất Niên và Tạ Pháp cuối năm Tân Sửu

Vào lúc 5:00pm, ngày 23 tháng 1 năm 2022, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức sinh hoạt Tất Niên và Tạ Pháp. Buổi lễ diễn ra hết sức trang nghiêm đượm tình pháp vị. Buổi lễ được khé...

Hình ảnh Tất niên - 2020

Lúc 5:00pm, ngày 6/2/2021 tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, chư tôn đức Tăng Ni và học viên Phật tử đã tổ chức sinh hoạt tất niên, tạ pháp. Sau vài lời giới thiệu của Thượng tọ...

Hình ảnh Lễ Tất Niên năm 2019 tại Bồ Đề Phật Quốc

Hình ảnh Lễ Tất Niên năm 2019 tại Bồ Đề Phật Quốc

Lễ tổng kết năm thứ nhất

Ngày 13/5/2017, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức Lễ Tổng Kết năm thứ nhất. Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Tâm Hạnh, Cố vấn Ban giám viện; TT. Thích Nguyên Tâm, Chứng minh ...