Thắp nến - Tưởng nguyện

Lễ tưởng nguyện đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

Lễ tưởng nguyện đức Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

Ai văn khóc mẹ của Thầy Huyền Châu và hình ảnh Lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ

Ai văn khóc mẹ của Thầy Huyền Châu và hình ảnh Lễ tưởng niệm tại Hoa Kỳ

Đêm thắp nến cầu nguyện nạn nhân hỏa hoạn tại California, Hoa Kỳ

Mở đầu bằng đạo từ nhắc nhở ý nghĩa đêm thắp nến của TT. Thích Viên Chánh. Tiếp theo, Thầy Huyền Châu tổng hợp thông tin hỏa hoạn từ các cơ quan truyền thông, thầy nói: Như chú...