Sinh hoạt dã ngoại

Bộ môn Phật giáo Thế giới với Buổi học thực tế tại chùa Hàn Quốc và Tây Tạng ở Quận Cam, California

Bộ môn Phật giáo Thế giới với Buổi học thực tế tại chùa Hàn Quốc và Tây Tạng ở Quận Cam, California

Ngày học thực tế tại 3 ngôi chùa Nhật Bản ở Los Angeles

Ngày 29/7/2017, TT. Thích Nguyên Tâm, Giáo thọ sư bộ môn Phật Giáo Thế Giới cùng với Thầy Huyền Châu và hơn 140 học viên Phật tử tham gia ngày học thức tế tại 3 ngôi chùa Nhật ...