Chương trình Tết Nhâm Dần 2022 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

CHƯƠNG TRÌNH TẾT NHÂM DẦN – 2022

TẤT NIÊN:

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 01 năm 2022 (nhằm 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần):

5:00 PM: Lễ Tất niên Tạ pháp và Tiệc chay Buffet.

TẾT CỔ TRUYỀN

Thứ Hai, ngày 31 tháng 01 năm 2022 (nhằm 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần)

09:00 PM: Lễ rước thất Tổ cửu Huyền

10:00 PM: Lễ Giao Thừa, Mừng Vía Bồ tát Di Lặc

Thứ Ba, ngày 01 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Một tháng Giêng năm Nhâm Dần)

10:00 AM: Kỳ siêu Hương linh thất Tổ cửu Huyền

Thứ Tư, ngày 02 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Hai tháng Giêng năm Nhâm Dần)

10:00 AM: Kỳ siêu Hương linh thất Tổ cửu Huyền

Thứ Năm, ngày 03 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Ba tháng Giêng năm Nhâm Dần)

10:00 AM: Lễ tiễn đưa Hương linh thất Tổ cửu Huyền

PHÁP HỘI:

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Sáu tháng Giêng năm Nhâm Dần)

10:00 AM: Khai đàn Dược Sư Thất Châu

Thứ Ba, ngày 8 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Tám tháng Giêng năm Nhâm Dần)

08:30 AM: Tu giới Bát Quan Trai

Thứ Năm, ngày 10 tháng 02 năm 2022 (nhằm mồng Mười tháng Giêng năm Nhâm Dần)

10:00 AM: Khai mạc 4 ngày Pháp Hội Dược Sư Thất Châu năm 2022

HỌC KỲ CUỐI CỦA VIỆN PHẬT HỌC

Thứ Hai, ngày 14 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần)

07:00 PM: Học viên đi học lại bình thường