Thư mời Tất niên và Cúng dường Tạ pháp 2020

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI 

DỰ LỄ TẤT NIÊN VÀ CÚNG DƯỜNG TẠ PHÁP

Kính thưa quý Phật tử và tất cả Học viên Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc,

Vẫn biết rằng ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, nhưng không vì thế mà chúng ta đình chỉ tất cả những sinh hoạt mang đến giá trị tác thành phước đức giúp mạng căn an ổn dài lâu.

Cho nên, sinh hoạt tất niên là duyên lành cuối năm để chúng ta ôn cố tri tân, cúng dường tạ pháp, tạo dựng phước đức tốt lành cho chính mình.

Vì thế, chúng tôi trân trọng kính mời quý liệt vị dành chút ít thời gian tham dự Lễ Tất Niên và Cúng Dường Tạ Pháp năm nay:

  • Thời gian: 5:00 pm, ngày 6 tháng 2 năm 2021 
  • Địa điểm: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703 

Để an toàn cho sức khỏe, quý vị nhớ mang khẩu trang khi tham dự chương trình.

Kính chúc quý vị thành tựu vô lượng cát tường.

Nam mô Công đức lâm Bồ tát, Ma ha tát.

Bồ Đề Phật Quốc, ngày 23/01/2021

Trân trọng kính mời

(đã ký)

Giám viện Thích Huyền Châu