Thư mời tham dự: Ba ngày Tết Tân Sửu, bốn ngày Pháp Hội Dược Sư 2021

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính gởi quý thiện hữu tri thức, quý Phật tử và đồng hương,

Ba ngày đầu năm tri ơn tổ tiên tưởng nhớ cội nguồn, bốn ngày đầu Xuân hưng phát thánh tài là những gì mà Bồ Đề Phật Quốc có thể trợ duyên cho quý vị.

Vì thế, siêu độ thất tổ cửu huyền là việc làm thiêng liêng cao quý và chúng tôi sẽ trợ duyên cho cộng đồng bằng chương trình Ba ngày Tết Tân Sửu để giúp quý vị thành tựu công đức này.

Và người Phật tử cần làm gì để hưng phát gia tài bậc thánh trong những ngày đầu Xuân? Trước tiên, chúng ta hãy nghe lời Phật dạy:

“Vị Thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân, miệng, ý làm ác, gọi là tàm tài; có sợ hãi đối với thân, miệng, ý làm ác, gọi là quý tài. Vị Thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quán sát, thành tựu chánh kiến, gọi là văn tài; phát tâm từ bỏ xan tham, ưa thích xả ly, san sẻ vật bố thí, gọi là thí tài; có trí tuệ nhận thức chân lý sinh diệt, thành tựu Thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau, gọi là huệ tài. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là bảy tài sản, ai có được những tài sản này được gọi là không nghèo khổ.” (Kinh Tăng Chi Bộ III – Phẩm Tài Sản)

Do đó, Bốn ngày Pháp hội Dược Sư chính là nhân duyên thù thắng giúp chúng ta chuyển hóa ác hành đại dịch, huân tu nghiệp phước, và tăng trưởng thánh tài.

Thay mặt đạo tràng, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị dành chút ít thời gian quang lâm tham dự.

Kính chúc quý vị một năm mới phước huệ an khang, thân tâm thường lạc.

Trân trọng kính mời.

Nam mô Đức từ thị Di Lặc Tôn Phật, tát đại chứng minh

Bồ Đề Phật Quốc, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Trú trì

Thích Huyền Châu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

BA NGÀY TẾT TÂN SỬU

Thứ Năm, ngày 11/2/2021 (30 Tết):

-  09:00pm : Cúng rước thất Tổ cửu Huyền

-  10:00pm : Rước Giao Thừa, Lễ vía Bồ tát Di Lặc

Thứ Sáu, ngày 12/2/2021 (Mồng 1 Tết):

-  10:00am : Tụng Kinh Di Đà, Cúng ngọ Phật và Kỳ siêu chư Hương linh

Thứ Bảy, ngày 13/2/2021 (Mồng 2 Tết):

-  10:00am : Tụng Kinh Di Đà, Cúng ngọ Phật và Kỳ siêu chư Hương linh

Chủ Nhật, ngày 14/2/2021 (Mồng 3 Tết):

-  10:00am : Tụng Sám Hồng Danh và Cúng đưa thất Tổ cửu Huyền

-  11:15am : Pháp thoại đầu Xuân – 2021: Trâu vàng trong Phật pháp-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

BỐN NGÀY PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – 2021

Thứ Năm, ngày 18/2/2021:

-10:00am : Trì 7 biến Chú Đại Bi và tụng Kinh Dược Sư

-11:15am: Thính pháp, Đề tài: GIẢNG NGHĨA THẬP ĐẠI THẦN CHÚ (phần 1)

-12:15pm: Thọ trai, hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 19/2/2021

-10:00am : Trì 7 biến Chú Đại Bi và tụng Kinh Dược Sư

-11:15am: Thính pháp, Đề tài: GIẢNG NGHĨA THẬP ĐẠI THẦN CHÚ (phần 2)

-12:15pm: Thọ trai, hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 20/2/2021

-10:00am : Trì 7 biến Chú Đại Bi và tụng Kinh Dược Sư

-11:15am: Thính pháp, Đề tài: GIẢNG NGHĨA THẬP ĐẠI THẦN CHÚ (phần 3)

-12:15pm: Thọ trai, hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 21/2/2021

-10:00am : Trì 7 biến Chú Đại Bi và tụng Kinh Dược Sư

-11:15am: Thính pháp, Đề tài: GIẢNG NGHĨA THẬP ĐẠI THẦN CHÚ (phần 4-hết)

-12:15pm: Thọ trai, hoàn mãn.