Thư Mời và Chương trình Pháp Hội Dược Sư 2022

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính thưa quý thiện hữu tri thức, quý Phật tử và đồng hương,

Đầu Xuân Nhâm Dần, Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc có tổ chức Pháp hội Dược Sư 2022 để cầu đảo bảo an, tiêu trừ bịnh tật. Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi kính mời quý vị dành chút ít thời gian về chùa tham dự.

Pháp hội sẽ khai Kinh ngày 6/02/2022 và tu học từ 10 đến 13/02/2020 tại:

Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703.

Điện thoại: (714) 328 – 6087

Kính chúc quý liệt vị một năm mới phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc.

Trân trọng kính mời.

Bồ Đề Phật Quốc, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Giám viện Thích Huyền Châu

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI DƯỢC SƯ 2022

Chủ Nhật, ngày 6/2/2022

­-10:00 AM: Khai kinh Dược Sư

-11:15 AM: Pháp Thoại Đầu Xuân 2022

 

Thứ Năm, ngày 10/2/2022

- 10: 00 AM: Trì 3 biến Chú Đại Bi,  Tụng Kinh và Trì 108 biến Chú Dược Sư

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: AI LÀ ĐẠI LƯƠNG Y?

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn.

 

Thứ Sáu, ngày 11/2/2022

- 10: 00 AM: Trì 3 biến Chú Đại Bi, Tụng Kinh và Trì 108 biến Chú Dược Sư

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: THỂ NHẬP 12 ĐẠI NGUYỆN VÀ THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn.

 

Thứ Bảy, ngày 12/2/2022

- 10: 00 AM: Trì 3 biến Chú Đại Bi, Tụng Kinh và Trì 108 biến Chú Dược Sư

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài: BA BÀI KINH CHỮA LÀNH TRĂM BỊNH

     + Giảng sư: Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn.

  

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 2/2022

- 10: 00 AM: Trì 3 biến Chú Đại Bi, Tụng Kinh và Trì 108 biến Chú Dược Sư

- 11: 15 AM: Thuyết pháp:

     + Đề tài:  PHÁP DIỆT TẬN VÀ GIỌT LỆ THIÊN THẦN   

+ Giảng sư:  Thích Huyền Châu

- 12: 30 PM: Thọ trai và Hoàn mãn.