231 - Bệnh Gù Lưng, Gù Cột Sống phần 1/2 - BS. Nguyễn Bảo Khanh