Thơ - Cảm từ - Tùy bút

Tưởng niệm Quang Vũ – Cố nhạc sĩ Phương Nguyễn

Hôm tiễn anh đi, những người có mặt đều bùi ngùi thương tiếc, người càng gắn bó làm việc, tiếp xúc nhiều với anh thì càng không ngăn được dòng cảm xúc. Nhớ lại buổ...

Đạo Tâm

Sau lần về thăm Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, nhà thơ Tâm Tường - Lê Đình Cát viết gởi đến Thượng tọa Giám viện vài dòng: “Dạ, con xin cảm tạ triêm ân của Thầy đã cho con ...

Hoa Lòng Tặng Mẹ

Tàn chiến cuộc, Cha vào vòng lao lý, Bao nhiêu năm đày đọa chốn rừng sâu. Thương đàn con, tám đứa, tuổi xanh đầu, Ôi! Ngơ ngác, mất Cha, nhà cũng mất.

Thơ của huynh trưởng Tâm Tường - Lê Đình Cát đề tặng Thầy Huyền Châu

LTS: Tâm Tường – Lê Đình Cát là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử lão thành, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc giữ gìn và truyền trao chánh pháp Như Lai. Mùa Vu lan 2021 năm nay, Huynh trưở...

Tâm tư của Người Huynh Trưởng Già lãnh thọ Bồ tát Giới tại gia

Có thể nói đây là một “Tuần Pháp Hội Phật Đản, PL. 2565” rất đặc biệt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Vì chúng ta thấy màu Lam xanh của những Anh Chị Em trong Gia Đình Phật Tử, tạ...